ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Особлива інформація на 25.06.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1д/н25.06.2015Фiзична особад/н91.10545.553
Зміст інформації:
Дата змiни 25.06.2015 р. Дата повiдомлення емiтента акцiонером 25.06.2015 р. Частка в статутному капiталi акцiонера "Фiзична особа" змiнилася з 91.105% до 45.553%. Розмiр пакета акцiй акцiонера до змiни 160143 шт. Розмiр пакета акцiй акцiонера пiсля змiн 70082 шт.
2д/н25.06.2015Фiзична особад/н045.552
Зміст інформації:
Дата змiни 25.06.2015 р. Дата повiдомлення емiтента акцiонером 25.06.2015 р. Частка в статутному капiталi акцiонера "Фiзична особа" змiнилася з 0.000% до 45.552%. Розмiр пакета акцiй акцiонера до змiни 0 шт. Розмiр пакета акцiй акцiонера пiсля змiн 70081 шт.