ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 19.04.2016

Особлива інформація на 15.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

15.04.2016Припинено повноваженняГолова Наглядової радиКлюшин Михайло ВолодимировичЕО, 061844, 21.01.1996, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Повноваження Голова Наглядової ради Клюшин Михайло Володимирович (паспорт: серiя ЕО номер 061844 виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 21.01.1996) припинено 15.04.2016 р.(дата вчинення дiї 15.04.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 15.04.2016р..
15.04.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиГлущенко Тетяна IванiвнаЕР, 060657, 12.07.2002, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.0.21254
Зміст інформації:
Повноваження Член Наглядової ради Глущенко Тетяна Iванiвна (паспорт: серiя ЕР номер 060657 виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 12.07.2002) припинено 15.04.2016 р.(дата вчинення дiї 15.04.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.21254% на суму 3270.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 15.04.2016р..
15.04.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиОмарова Асiят МагомедiвнаЕО, 830843, 28.04.2000, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Повноваження Член Наглядової ради Омарова Асiят Магомедiвна (паспорт: серiя ЕО номер 830843 виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 28.04.2000) припинено 15.04.2016 р.(дата вчинення дiї 15.04.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 15.04.2016р..
15.04.2016Припинено повноваженняРевiзорБайдуков Сергiй ОлександровичЕО, 023928, 24.11.1995, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Повноваження Ревiзор Байдуков Сергiй Олександрович (паспорт: серiя ЕО номер 023928 виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 24.11.1995) припинено 15.04.2016 р.(дата вчинення дiї 15.04.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 15.04.2016р..
15.04.2016ОбраноГолова Наглядової радиШейко Юрiй БогдановичЕО, 867814, 13.02.2001, Доманiвським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл..0
Зміст інформації:
Голова Наглядової ради Шейко Юрiй Богданович (паспорт: серiя ЕО номер 867814 виданий Доманiвським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.. 13.02.2001) обрано 15.04.2016 р.(дата вчинення дiї 15.04.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Пенсiонер. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 15.04.2016р..
15.04.2016ОбраноЧлен Наглядової радиГлущенко Тетяна IванiвнаЕР, 060657, 12.07.2002, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.0.21254
Зміст інформації:
Член Наглядової ради Глущенко Тетяна Iванiвна (паспорт: серiя ЕР номер 060657 виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 12.07.2002) обрано 15.04.2016 р.(дата вчинення дiї 15.04.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.21254% на суму 3270.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Яхт-Верфь "Навколо Свiту", Головний бухгалтер; ПрАТ "ЕМЗ", Головний бухгалтер.. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 15.04.2016р..
15.04.2016ОбраноЧлен Наглядової радиОмарова Асiят МагомедiвнаЕО, 830843, 28.04.2000, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Член Наглядової ради Омарова Асiят Магомедiвна (паспорт: серiя ЕО номер 830843 виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 28.04.2000) обрано 15.04.2016 р.(дата вчинення дiї 15.04.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Приватний пiдприємець СПД Омарова.. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 15.04.2016р.
15.04.2016ОбраноРевiзорПетров Олег ОлександровичЕО, 129097, 08.05.1996, Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Ревiзор Петров Олег Олександрович (паспорт: серiя ЕО номер 129097 виданий Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 08.05.1996) обрано 15.04.2016 р.(дата вчинення дiї 15.04.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Безробiтний.. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 15.04.2016р..

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.