ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Особлива інформація на 11.09.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
10.09.2012 Призначено Директор Омаров Шамхал Магомедгаджийович МК, 018467, 30.01.1994, ВСГIРФО ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 91,110
Зміст інформації Посадова особа Директор Омаров Шамхал Магомедгаджийович (паспорт: серiя МК номер 018467 виданий ВСГIРФО ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 30.01.1994) призначена 10.09.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 91.11000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: заступник директора ТОВ "Реатекс". Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 10.09.2012р., Протокол №16. Внаслiдок прийняття нової редакцiї Статуту Товариства, назву (посаду) одноосiбного виконавчого органу Товариства змiнено з Генерального директора на Директора.
10.09.2012 Звільнено Генеральний директор Пернатiй Володимир Iванович ЕО, 507026, 06.03.1998, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 0,000
Зміст інформації Посадова особа Генеральний директор Пернатiй Володимир Iванович (паспорт: серiя ЕО номер 507026 виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 06.03.1998) звiльнена 10.09.2012. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 51 мiсяць Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 10.09.2012р., Протокол №16.
10.09.2012 Звільнено Ревiзор Остроухова Любов Андрiївна ЕО, 564560, 02.07.1998, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 0,001
Зміст інформації Посадова особа Ревiзор Остроухова Любов Андрiївна (паспорт: серiя ЕО номер 564560 виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 02.07.1998) звiльнена 10.09.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00100%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 51 мiсяць. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 10.09.2012р., Протокол №16.
10.09.2012 Призначено Ревiзор Байдуков Сергiй Олександрович ЕО, 023928, 24.11.1995, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 0,000
Зміст інформації Посадова особа Ревiзор Байдуков Сергiй Олександрович (паспорт: серiя ЕО номер 023928 виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 24.11.1995) призначена 10.09.2012. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: ТОВ "Бутан-Iмпекс", заступник директора. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 10.09.2012р., Протокол №16.
10.09.2012 Призначено Голова Наглядової ради Клюшин Михайло Володимирович ЕО, 061844, 21.01.1996, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 0,000
Зміст інформації Посадова особа Голова Наглядової ради Клюшин Михайло Володимирович (паспорт: серiя ЕО номер 061844 виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 21.01.1996) призначена 10.09.2012. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: фiзична особа-пiдприємець. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 10.09.2012р., Протокол №16.
10.09.2012 Призначено Член Наглядової ради Глущенко Тетяна Iванiвна ЕР, 060657, 12.07.2002, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 0,210
Зміст інформації Посадова особа Член Наглядової ради Глущенко Тетяна Iванiвна (паспорт: серiя ЕР номер 060657 виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 12.07.2002) призначена 10.09.2012. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.21000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: ПрАТ "ЕМЗ", головний бухгалтер. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 10.09.2012р., Протокол №16.
10.09.2012 Призначено Член Наглядової ради Омарова Асiят Магомедiвна ЕО, 830843, 28.04.2000, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 0,000
Зміст інформації Посадова особа Член Наглядової ради Омарова Асiят Магомедiвна (паспорт: серiя ЕО номер 830843 виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 28.04.2000) призначена 10.09.2012. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: СПД Омарова. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 10.09.2012р., Протокол №16.