ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Особлива інформація на 22.10.2012

Інформація про винесення ухвали про санацію емітента

№ з/п 1.
Тип дати вчинення дії Дата винесення судового рішення про ліквідацію емітента.
Дата вчинення дії 22.10.2012.
Керуючий санацією (найменування юр. особи або ПІБ фіз. особи) Омаров Шамхал Магомедгаджийович.
Поштовий індекс керуючого санацією 54000.
Населений пункт керуючого санацією м. Миколаїв.
Вулиця, будинок керуючого санацією вул. Комсомольська, 43, кв. 105.
Зміст інформації:

Найменування суду, який винiс ухвалу про санацiю емiтента: Господарський суд Миколаївської областi Дата винесення ухвали: 22 жовтня 2012 року Строк санацiї: 5 мiс. Основний змiст схваленого плану санацiї: 1. 3 метою вiдновлення платоспроможностi пiдприємства планується проведення органiзацiйно-господарських, фiнансово-економiчних, правових та iнших заходiв, спрямованих на погашення кредиторської заборгованостi. 2. Пропозицiї щодо заходiв з фiнансової реструктуризацiї та джерела фiнансування. 2.1. Уточнення кредиторської заборгованостi та пiдготовка детальних пропозицiй щодо розмiрiв та послiдовностi виплат; 2.2. Виплату податкiв завершити до 01.04.2013 року. 2.3. Виплату страхових внескiв завершити до 01.04.2013 року. 2.4. 50 % загальної заборгованостi виплатити до 01.03.2013 року за рахунок стягнення дебiторської заборгованостi. 2.5. Виплату решти заборгованостi здiйснити протягом 5 рокiв за рахунок вiдчуження незадiяного, морального застарiлого, розкомплектованого обладнання, стягнення дебiторської заборгованiсть. Найменування або прiзвище, iм'я й по батьковi керуючого санацiєю: Омаров Шамхал Магомедгаджийович Мiсцезнаходження або мiсце проживання керуючого санацiєю: м. Миколаїв, вул. Комсомольська, 43, кв. 105