ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Особлива інформація на 22.10.2012

Титульний аркуш Повідомлення


 Керуючий санацiєю                            Омаров Шамхал Магомедгаджийович 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    25.10.2012  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Експериментальний механiчний завод"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03576249
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 54028
     Населений пункт м. Миколаїв
     Вулиця, будинок Новозаводська, 19
     Міжміський код, телефон та факс (0512) 23-20-62, (0512) 23-50-24
     Електронна поштова адреса voron-1962@mail.ru

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 22.10.2012
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Вiдомостi НКЦПФР
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 203 (1457)
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 24.10.2012
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення www.emz.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 25.10.2012