ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
24.11.2010 46I14I1I10 Миколаївське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000049837 іменні прості Бездокументарна Іменні 10.000 153847 1538470.000 100.0000000
Опис За звiтний перiод акцiї Товариства на органiзацiйно оформленому ринку не торгувалися та в лiстингу не перебувають.