ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати МАЛОГО

СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 51.000167.000
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 9.00028.000
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 42.000139.000
Інші операційні доходи 040 0.0000.000
Інші доходи 050 490.0000.000
Разом чисті доходи (030+040+050) 070 532.000139.000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 156.000325.000
Інші операційні витрати 090 562.000274.000
у тому числі 091 0.0000.000
092 0.0000.000
Інші витрати 100 312.000147.000
Разом витрати (080+090+100) 120 1030.000746.000
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -498.000-607.000
Податок на прибуток 140 0.0000.000
Чистий прибуток (збиток) 150 -498.000-607.000
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0000.000
Примітки:
дIн