ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Генеральний директор Пернатiй Володимир Iванович ЕО № 507026, виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 06.03.1998 120 732 78.47536838547 % 120 732 0 0 0
Ревiзор Остроухова Любов Андрiївна ЕО № 564560, виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi 02.07.1998 1 0.00064999643 % 1 0 0 0
Головний бухгалтер Глущенко Тетяна Iванiвна ЕР № 060657, виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi 12.07.2002 327 0.21254883098 % 327 0 0 0
Усього   121 060 78.68856721288 % 121 060 0 0 0
Опис