ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
дIн дIн , дIн, дIн, дIн, дIн 0 0.0000000 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Пернатiй Володимир Iванович ЕО № 507026, виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi 06.03.1998 120 732 78.47536838547 120 732 0 0 0
Пернатiй Людмила Володимирiвна ЕО № 734514, виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 13.08.1999 19 431 12.63008053456 19 431 0 0 0
Усього  140 163 91.1054489 140 163 0 0 0