ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "ЕМЗ"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 54028
3.1.5. Область, район Миколаївська область, д/н
3.1.6. Населений пункт м. Миколаїв
3.1.7. Вулиця, будинок Новозаводська, 19

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААВ №172201
3.2.2. Дата державної реєстрації 03.06.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Миколаївської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 1538470
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 1538470

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Миколаївське РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
3.3.2. МФО банку 326610
3.3.3. Поточний рахунок 26008282618001
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
25.29 ВИРОБНИЦТВО IНШИХ МЕТАЛЕВИХ БАКIВ, РЕЗЕРВУАРIВ I КОНТЕЙНЕРIВ 
28.11.0 ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ
29.53.1 ВИРОБНИЦТВО МАШИН ДЛЯ ПЕРЕРОБЛЕННЯ СIЛЬГОСППРОДУКТIВ

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента

Управлiння товариством здiйснюють: - вищий орган товариства - загальнi збори акцiонерiв товариства; - наглядова рада, директор та ревiзор.