ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.11.201046/14/1/10Миколаївське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000165013Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні101538471538470100
Протягом звiтного перiоду акцiї Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзацiйно оформлених ринках не торгувалися, в лiстингу не заявленi. Додаткових емiсiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.